Speelreglement

Speelreglement

 

SPEELREGLEMENT EN REGELS

Om het speelplezier voor al onze leden en hun gasten te waarborgen, dient iedereen die gebruik maakt van onze golfbaan, ons clubhuis en onze oefenfaciliteiten zich aan onderstaande regels en afspraken te houden.

TOEPASSELIJKHEID

Dit reglement is van toepassing op iedereen die gebruik maakt van de golfbaan, de oefenfaciliteiten, het clubhuis en alle overige faciliteiten van The International. Dat betekent dat u, voordat u gaat golfen, bekend moet zijn met de inhoud van dit reglement (en de dan geldende ‘local rules’), maar uiteraard ook dat u zich tijdens het spelen netjes aan al deze regels houdt.

The International behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en/of aan te vullen.

AANWIJZINGEN BAANPERSONEEL

Personeel van The International waakt continu over de veiligheid en/of het speelplezier van u, uw gasten en alle andere golfspelers in de baan. Wanneer zij aanwijzingen of instructies geven, dient u die te allen tijde direct en onvoorwaardelijk op te volgen. Het niet gehoorgeven hieraan of het niet naleven van het baanreglement, kan er toe leiden dat de speler van de baan verwijderd wordt, en zelfs tot intrekking van het speelrecht voor een nader te bepalen periode.

GEDRAG IN DE BAAN

 • Spelers op The International gedragen zich hoffelijk en sportief. Gedrag (zowel verbaal als non-verbaal) dat door medespelers, andere golfers in de baan of door het baanpersoneel als hinderlijk of ongepast kan worden ervaren, wordt niet getolereerd.
 • Volg de regels en etiquette zoals beschreven in het boekje “De Golfregels” van de NGF. Houdt u ook aan (tijdelijke) local rules, zoals vermeld op de scorekaart, de website of bij de receptie in het clubhuis.
 • Elke speler dient een pitchfork bij zich te dragen en te gebruiken indien nodig.
 • Het spelen in een flight met meer dan vier personen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om in de baan driving range ballen te gebruiken.

PACE OF PLAY (DOORSTROMING IN DE BAAN)

Voor een goede doorstroming in de baan vragen wij u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Houdt u altijd oog op de flight voor u én op de flight achter u.
 • Houdt u de achteropkomende flight op, laat deze dan, ongeacht de samenstelling van die flight, direct door zodra:
  • de hole voor u leeg is
  • u geen aansluiting meer heeft met de flight voor u
  • uw partij naar een bal zoekt en het ernaar uitziet dat deze niet onmiddellijk zal worden teruggevonden (de ‘3-minuten regeling’ heeft betrekking op het zoeken, niet op het doorlaten).
 • Heeft u de spelers van de achteropkomende flight doorgezwaaid, dan wacht u met verder spelen tot de doorgelaten flight weer buiten bereik is.
 • Beweeg en praat niet wanneer een medespeler gaat (af)slaan.
 • Speel direct een provisionele bal als uw bal vermoedelijk verloren of moeilijk vindbaar is.
 • Plaats buggy’s, golfdraagtassen en trolleys ruim buiten de green en zodanig dat u deze op weg naar de volgende hole direct mee kunt nemen, zonder voor de green langs te hoeven lopen.

KLEDINGVOORSCHRIFTEN EN UITRUSTING

Op The International speelt u in gepaste kleding en beschikt u over een functionele uitrusting. Wat dat precies betekent?:

 • Voor dames: een polo (eventueel mouwloos) met kraag; bermuda’s of golf rok.
 • Voor heren: een polo met kraag; bermuda’s (geen sportshorts)
 • T-shirts en trainingspakken zijn niet toegestaan, nette jeans wel.
 • Iedere speler dient over een eigen tas te beschikken
 • Golfschoenen zijn verplicht
 • Het is prima om uw golfschoenen ook in het clubhuis te dragen, maar alleen wanneer deze voorzien zijn van soft-spikes.

ZORG VOOR DE BAAN

Op The International zorgen we er met elkaar voor dat de baan in perfecte staat is en blijft. Daarom houdt iedereen zich aan de volgende regels:

 • Herstel altijd uw pitchmark op de green (en indien nodig: ook die van een ander).
 • Slaat u een plag, vul de divot dan met het daarvoor beschikbaar gestelde mengsel van zand en graszaad. Heeft u niet de beschikking over dit mengsel, leg dan uw plag terug in de divot en druk deze aan voor sneller herstel van de fairway.
 • Bunkers betreedt en verlaat u aan de lage kant.
 • Bunkers altijd aanharken en de hark terugleggen.
 • Het maken van een oefenswing op de tee is toegestaan, zolang u maar niet met uw club het gras op de teebox raakt.
 • Loop nooit door “Ground Under Repair” (aangegeven met blauwe paaltjes of blauwe lijnen).
 • Wanneer sprake is van wintergreens, is het uitdrukkelijk verboden op de zomergreens te spelen.
 • Bij gebruik van een buggy, rijdt u zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde paden en vermijdt u zorgvuldig eventuele natte plekken in de baan.
 • Rijd nooit met uw buggy of trolley over greens, tees, tussen de bunkers en de greens, op de foregreens en aprons.
 • Het is verboden om afval, peuken en/of andere voorwerpen op het golfcomplex achter te laten anders dan in de daartoe bestemde afvalbakken.

GEBRUIK VAN BUGGY’S EN TROLLEY’S

 • Buggy’s en trolley’s zijn welkom in de baan, maar The International kan te allen tijde, met het oog op bescherming van de baan, het gebruik van buggy’s en trolley’s verbieden. Op onze website wordt aangegeven of buggy’s en/of trolley’s die dag zijn toegestaan.
 • Het gebruik van een buggy is op eigen risico.
 • De bestuurder van een buggy dient 18 jaar of ouder te zijn. 

RESERVEREN EN STARTEN

 • Iedere speler dient zichzelf voorafgaand aan de golfronde, het gebruikmaken van de driving range of het volgen van een golfles, aan te melden bij de receptie van The International.
 • Minimaal 5 minuten voor uw starttijd dient u op de betreffende tee aanwezig te zijn.
 • Uw ronde starten vanaf hole 10 kan uitsluitend op aangeven van de marshall of een receptiemedewerker van The International.
 • Bent u verhinderd om van de door u gereserveerde starttijd gebruik te maken, geef dit dan direct (en in ieder geval binnen 24 uur) door aan de receptie van The International.

ANNULEREN

Het annuleren van een golfles kan tot 48 uur van tevoren kosteloos. Hierna behoudt The International zich het recht voor om kosten in rekening te brengen.

VEILIGHEID BAANPERSONEEL

 • Tijdens het spelen, dient u altijd rekening te houden met de veiligheid van ons personeel. Onze greenkeepers en onze marshalls hebben altijd voorrang.
 • Worden er door ons personeel onderhoudswerkzaamheden verricht op en rond de green, dan zullen zij ten teken hiervan de vlag uit de hole nemen. Zolang zij aan het werk zijn, mag onder geen beding de desbetreffende green worden aangespeeld.
 • Voor alle werkzaamheden in de baan geldt, dat u alleen kunt doorspelen wanneer het in de baan werkzame personeelslid daartoe het teken heeft gegeven.

OEFENENFACILITEITEN

 • Het gebruik van de oefenfaciliteiten is uitsluitend toegestaan aan leden en hun introducees.
 • Op de chippinggreen en de puttinggreen bent u verplicht pitchmarks en andere schade na gebruik te herstellen.
 • Oefenbunkers dienen na gebruik aangeharkt te worden.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn verboden op het gehele terrein van The International